YURT DIŞINA AKTARIM AÇIK RIZA BEYANI

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hummel Spor Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından iletilen aydınlatma metni ile veri sorumlusunun kimliği, işlenecek kişisel veri kategorileri, kişisel veri işleme amaçları, veri aktarım alıcı grupları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri ile sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

Aydınlatma metninde belirtilen tüm hususlar ile birlikte; teknik sistemlerin, şirket merkezinin bulunduğu Danimarka ile entegre çalışıyor olması nedeniyle “ad soyad, e-mail adresi, telefon numarası, cinsiyet” bilgilerimin Hummel Danimarka ile paylaşılmak suretiyle yurt dışına aktarılmasına;

bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onay veriyorum.